معرفی یک سایت

عکس +خبر+مقاله +گزارش و…

http://islamworldnews.com/fa/index.php

Advertisements

http://hagigatnews2.wordpress.com/

خلاقیت در عکس

خلاقیت در عکس ( برای بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید) به خواندن ادامه دهید

کاریکاتور

کاریکاتور به خواندن ادامه دهید

عکس : شعارنويسی برای 22 بهمن

عکس : شعارنويسی برای 22 بهمن به خواندن ادامه دهید

شگفتی در یک اثر هنری در هندوستان

خالق این اثر جمشید تاتا، طوری بر صفحه بوم رنگ پاشیده که وقتی یک استوانه در وسط کاغذ قرار بدهیم حاصل تداخل نور و رنگهای این بوم بر روی استوانه تصویر خود جمشید تاتا خواهد بود. به خواندن ادامه دهید

پس از هدفمند شدن یارانه ها چه اتفاقی می افتد؟!

پس از هدفمند شدن یارانه ها چه اتفاقی می افتد؟! به خواندن ادامه دهید